Home / Przekaz pieniężny do Syrii z Polski

Przekaz pieniężny do Syrii z Polski

Przekaz pieniężny do Syrii z Polski

Międzynarodowa wymiana pieniądza, czyli transfer pieniędzy z jednego kraju do drugiego, to skomplikowana transakcja. Jeśli masz wysłać pieniądze do rządu syryjskiego kraju, w którym mieszkasz, musisz mieć podpisany pakt z rządem syryjskim zezwalający na taki transfer.

Ponieważ wobec Syrii nakładane są sankcje za udział w działaniach terrorystycznych i aktywną wojnę domową, większość krajów na świecie zakazała swoim obywatelom wysyłania pieniędzy do Syrii.

Osoby mieszkające w innych krajach, które nie nałożyły sankcji na Syrię, mogą wysyłać do niej pieniądze pod warunkiem, że w pełni spełnią wszystkie wymogi prawne.

W tym artykule przedstawiamy możliwość i procedury wysyłania pieniędzy do Syrii z tych krajów, które nie nałożyły żadnego finansowego embarga.

Najlepsze sposoby przekazywania pieniędzy z Polski do Syrii

Zwycięzca

Wise-Transfer-289x170-1

Wise

Pierwszy transfer za darmo!

TransferGo Reviews

transferGo

Wysyłaj pieniądze bardzo szybko!

Zwycięzca

Azimo Reviews

AZIMO

Pierwszy transfer za darmo!

[compare_form lang=”pl”]

Jak wysłać pieniądze do Syrii?

Zasadniczo, są trzy sposoby wysyłania pieniędzy do Syrii. Podczas gdy każdy kanał ma swoje wady i zalety, czynniki takie jak

  • Transakcje handlowe
  • Dla rodziny i przyjaciół mieszkających w Syrii
  • Na wydatki związane z edukacją członka twojej rodziny w Syrii
  • W przypadku usług świadczonych przez niezależnego wykonawcę w Syrii na rzecz podmiotu zagranicznego

Zważajcie przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu właściwej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej skonsultować się z odpowiednimi urzędnikami Ministerstwa Finansów przed podjęciem próby wysłania pieniędzy do Syrii.

Zobaczmy trzy kanały wysyłania pieniędzy do Syrii.

Kanał bankowy

Międzynarodowy przekaz pieniężny jest najstarszym i najbardziej tradycyjnym kanałem spośród wszystkich trzech. Kanał ten jest wysoce regulowaną siecią o skomplikowanych formalnościach, które muszą być przestrzegane zarówno przez nadawcę, jak i bank odbiorcy w Syrii.

Nadawca będzie musiał zwrócić się do swojego banku i wypełnić formularz, podając nazwę i dane beneficjenta w Syrii wraz z nazwą banku i numerem konta odbiorcy. Na podstawie aktualnego kursu wymiany Państwa kwota zostanie przeliczona na walutę syryjską i przekazana beneficjentowi za pośrednictwem oficjalnych kanałów bankowych.

Szlak bankowy jest zdecydowanie kosztowny ze względu na przesadne kursy wymiany, które nakładają. Mimo że opłaty manipulacyjne lub serwisowe są nominalne, ze względu na sztywny kurs wymiany walut nadawca płaci wysoką kwotę.

Międzynarodowy przekaz pieniężny

Drugi kanał to międzynarodowy przekaz pieniężny. Osoby chcące wysłać pieniądze do Syrii mogą skorzystać z przekazu pieniężnego na stacjach benzynowych, w sklepach ogólnospożywczych, sklepach spożywczych lub na poczcie.

Agencje przekazu pieniężnego

Kanał ten jest zdecydowanie najbardziej popularny spośród trzech kanałów. Oprócz tego, że jest tak samo bezpieczny jak kanały bankowe, mają one przewagę szybkości i ekonomiczności.

Agencje transferu środków pieniężnych posiadają nominalne procedury ułatwiające klientom przekazywanie pieniędzy do Syrii. Osoby pragnące wysłać pieniądze do Syrii mogą zrobić dobrze, analizując różne agencje, które są w tej branży, zanim wybiorą, z którymi należy się udać. Przeanalizuj ich odpowiednie schematy usług, odsetki lub opłaty manipulacyjne oraz prawdopodobny czas, jaki będą musieli poświęcić na przekazanie pieniędzy.

W przypadku, gdy nie możesz wybrać samodzielnie, profesjonalne agencje polecające zapewniają bezpłatną analizę porównawczą różnych agentów transferowych i proponują najlepszą dla Ciebie.

Po sfinalizowaniu agencji, wypełnij online swoje dane, kwotę pieniędzy, którą zamierzasz wysłać do Syrii, nazwisko i adres beneficjenta z możliwym do zidentyfikowania dowodem tożsamości.

Koszt wysłania pieniędzy do Syrii

Spośród trzech kanałów dostępnych do wysyłania pieniędzy do Syrii, kanał bankowy okazuje się najbardziej kosztowny. Również międzynarodowy przekaz pieniężny jest obciążony wysokimi opłatami, a najmniejsze koszty ponoszą agencje zajmujące się przekazem pieniężnym.

Czas trwania przekazu pieniężnego do Syrii

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z kanałów bankowych w celu wysłania pieniędzy do Syrii, przelew zajmie nie mniej niż 3 dni robocze. Czas trwania jest również z międzynarodowym przekazem pieniężnym. Jednakże, ponieważ działalność agencji zajmujących się przekazem pieniężnym opiera się w całości na Internecie, przekazanie pieniędzy następuje w czasie krótszym niż 10 minut.

Agencja przekazu pieniężnego powiadomi online swojego odpowiednika w Syrii o kwocie transakcji, nazwie i adresie beneficjenta wraz z jego danymi potwierdzającymi tożsamość. Syryjska agencja przekaże informacje o beneficjencie lub beneficjent może zwrócić się do agencji we własnym zakresie, aby dowiedzieć się o statusie przekazania.

Wniosek

Wraz z pojawieniem się Internetu i wejściem prywatnych graczy na arenę, proces wysyłania pieniędzy przez granice międzynarodowe uległ metamorficznej zmianie. Konkurencja sprawiła, że koszty ponoszone przez użytkowników obiektu zostały obniżone. Poziom usług sprawdził się, więc na pierwszy plan wysunęły się również innowacyjne systemy.

Tradycyjne kanały bankowe, będąc czasochłonnymi guzikami, często okazują się kosztowne mimo niskich opłat transakcyjnych. Jest to o wiele łatwiejsze, ekonomiczne i szybkie, jeśli korzysta się z usług agencji transferów pieniężnych, aby wysłać pieniądze do Syrii.